Luôn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ, mang lại uy tín và thành công cho khách hàng, quý khách vui lòng liên hệ 04-6687-1848 !

Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ ETCO Việt nam

Máy thử kéo vạn năng thủy lực (WES-D series Digital Display Hydraulic Universal Testing Machine)

Mã SP: WES-D

Trạng thái: Còn hàng

Giá: 1 đ

Điểm nổi bật

★ The load frame adopts oil cylinder bottom type structure, hydraulic load, hydraulic clamping specimen;
★ Adjust the test space by motor and chain at the bottom of the loadframe;
★ Unique screw gap eliminating structure can guarantee the continuity of the test;
★ Independent hydraulic clamping structure can guarantee the reliability of the system; it will not hurt person for falling specimen and ensure the safety of operator;
★ Limitation and electrical protection system can ensure the security of using;
★ LCD screen to display load-time curve, load, peak load, some material yield point load; through the digital key to input sample No., cross area, can examine the tensile strength, yield strength etc., micro printer can use to print the test result.

   Điện thoại đặt hàng: 04-6687-1848/0982-055-781
           Email: sale@etco.vn

 Máy thử kéo vạn năng thủy lực (WES-D series Digital Display Hydraulic Universal Testing Machine)

Features

★ The load frame adopts oil cylinder bottom type structure, hydraulic load, hydraulic clamping specimen;
★ Adjust the test space by motor and chain at the bottom of the loadframe;
★ Unique screw gap eliminating structure can guarantee the continuity of the test;
★ Independent hydraulic clamping structure can guarantee the reliability of the system; it will not hurt person for falling specimen and ensure the safety of operator;
★ Limitation and electrical protection system can ensure the security of using;
★ LCD screen to display load-time curve, load, peak load, some material yield point load; through the digital key to input sample No., cross area, can examine the tensile strength, yield strength etc., micro printer can use to print the test result.

Specification

Tư vấn dịch vụ
  • Lê Chương
0982 055 781
Hỗ trợ kỹ thuật
  • ETCO VN
04-6687-1848
Kế toán ETCO
  • Lê Phương