Luôn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ, mang lại uy tín và thành công cho khách hàng, quý khách vui lòng liên hệ 04-6687-1848 !

Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ ETCO Việt nam

Máy đo điện trở đất và điện trở suất Sonel MRU-200

Mã SP: MRU-200

Trạng thái: Còn hàng

Giá: 0 đ

Điểm nổi bật

Máy đo điện trở đất và điện trở suất Sonel MRU-200 sử dụng phương pháp đo điện trở đất với 2 cực, 3 cực, 4 cực. Không cần ngắt kết nối do sử dụng kẹp. Tự động hiển thị chức năng về 0 với dòng 200mA.

   Điện thoại đặt hàng: 04-6687-1848/0982-055-781
           Email: sale@etco.vn

Máy đo điện trở đất và điện trở suất Sonel MRU-200

Thông số kỹ thuật của đồng hồ đo điện trở đất:

Hãng sản xuất: Sonel BaLan
Xuất xứ: Ba Lan-EU
Đo điện áp nhiễu:  0...100 V/ 1 V /±(2% m.v + 3 digits)
Đo điện trở đất (phương pháp 3- và 4-cực)

 • 0,000...3,999 Ω/ 0,001 Ω /±(2% m.v. + 4 digits)
 • 4,00...39,99 Ω/ 0,01 Ω /±(2% m.v. + 2 digits)
 • 40,0k...399,9 kΩ/ 0,01 kΩ /±(5% m.v. + 2 digits)
 • 10,0k...19,9 kΩ/ 0,1 kΩ /±(5% m.v. + 2 digits)

Đo điện trở của điện cực phụ RH và RS

 • 0...999 Ω/ 1 Ω /±(5% (RS+RE+RH) + 8 digits)
 • 1,00k...9,99 kΩ/ 0,01 kΩ /±(5% (RS+RE+RH) + 8 digits)
 • 10,0k...19,9 kΩ/ 0,1 kΩ /±(5% (RS+RE+RH) + 8 digits)

Đo điện trở đất sử dụng ampe kìm và điện cực phụ (3 cực + kìm đo) (option clamp)

 • 0,00...19,99 Ω/ 0,01 Ω /±(8% m.v. + 3 cyfry)
 • 20,0...199,9 Ω/0,1 Ω /±(8% m.v. + 3 cyfry)
 • 200...1999 Ω/1 Ω /±(8% m.v. + 3 cyfry)

Đo điện trở đất sử dụng 2 kìm đo (option clamp)

 • 0,000..3,999 Ω*/ 0,01 Ω /±(8% m.v. + 4 digits)
 • 10,0...99,9 Ω / 0,01 Ω /±(8% m.v. + 3 digits)
 • 100...999 Ω / 0,1 Ω /±(8% m.v. + 3 digits)
 • trong dải đo 0,000...0,045 Ω độ chính xác không được đảm bảo

Đo điện trở suất của đất

 • 0,0...199,9 Ωm /0,1 Ωm 
 • 200...1999 Ωm /1 Ωm
 • 2,00k...19,99 kΩm /0,01 kΩm
 • 20,0k...99,9 kΩm /0,1 kΩm
 • 100k...999 kΩm /1 kΩm 

Phụ kiện kèm theo:

 • 01 dây đo, 1 dây dài 1,2m; WAPRZ1X2REBB
 • 1 dây dài 2,2m. WAPRZ2X2BLBB
 • 01 kẹp cá sấu. WAKROBL20K01
 • 1 dây đeo. WAPOZSZEKPL
 • Pin xạc WAAKU03
 • bộ xạc pin.WAZASZ7
 • cọc đo. WASONG30
 • 02 cuộn dây 25m (01 dây màu đỏ, 01 dây màu xanh).
 • WAPRZ025REBBSZ, WAPRZ025BUBBSZ
 • 01 cuộn dây 50m màu vàng. WAPRZ050YEBBSZE
 • Cáp USB để kết nôi với máy tính. WAPRZUSB
 • Hộp đựng máy L2. WAFUTL2

Tài liệu kèm theo:

 • Catalogue hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh
 • Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xưởng.

Bảo hành: 12 tháng

It allows to take the measurements of:

earthing resistance using auxiliary electrodes,
earthing resistance using auxiliary electrodes and clamp (for measurements of multiple earthing)
earthing resistance using double clamps (for measurement of earthing when it is impossible to use auxiliary electrodes),
impulse earth resistance (without disconnecting measured earthing),
ground resistivity (Wenner method),
current using the clamp (e.g. leakage) and flexible clamp (Rogowsky coil),
measurement of continuity of equipotential bondings and protective conductors (meeting the requirements of IEC 60364-6-61:2000 section 6.12.2) with auto-zero function – with current 200mA.
Additionally:

measurement of resistance of auxiliary electrodes RS and RH,
measurement of interference voltage,
measurement of interference frequency,
measurement in the presence of interference voltage in the power network
with frequency 16 2/3 Hz, 50Hz, 60Hz and 400Hz (with automatic selection of proper frequency of measuring signal or with manual selection),
selection of maximum measuring voltage (25V and 50V)
introducing the distance between the electrodes for the resistivity in metres (m) and feet (ft),
memory of 990 measurements (10 banks of 99 cells each),
calibration of clamp used,
real time clock (RTC),
data transmission to the computer (USB),
indication of battery state.
Electric security:

 • type of insulation: double, according to EN 61010-1 and IEC 61557
 • measurement category: CAT IV 300V acc. to EN 61010-1
 • protection class acc. to EN 60529: IP54

Rated operational conditions:

 • operation temperature: -10...+50°C
 • storage temperature: -20...+70°C
 •  humidity: 20...80%
 • Other technical data:

LCD display: graphic, backlighted
interface: USB
number of measurements carried out of set of batteries: > 1200
warranty: 36 months 

Measurement of interference voltage

Range Resolution Accuracy
0...100V 1V ±(2% m.v. + 3 digits)
Measurement of interference frequency

Range Resolution Accuracy
15...450Hz 1Hz ±(1% m.v. + 2 digits)
Measurement of earthing resistance (method 3- and 4-pole)
measurement range to IEC61557-5: 0,100Ω...19,9kΩ 

Range Resolution Accuracy
0,000...3,999Ω 0,001Ω ±(2% m.v. + 4 digits)
4,00...39,99Ω 0,01Ω ±(2% m.v. + 2 digits)
40,0...399,9Ω 0,1Ω
400...3999Ω 0,001kΩ
4,00k...19,99kΩ 0,01kΩ ±(5% m.v. + 2 digits)

Measurement of continuity of equipotential bondings and protective conductors (Rcont)
measurement range to IEC61557-4: 0,045Ω...19,99kΩ 

Range Resolution Accuracy
0,000...3,999Ω 0,001Ω ±(2% m.v. + 4 digits)
4,00...39,99Ω 0,01Ω ±(2% m.v. + 2 digits)
40,0...399,9Ω
0,1Ω

400...3999Ω 0,001kΩ
4,00k...19,99kΩ 0,01kΩ ±(5% m.v. + 2 digits)

Measurement of resistance of auxiliary electrodes RH and RS 

Range Range Accuracy
0...999Ω 1Ω
±(5% (RS+RE+RH) + 8 digits)
1,00k...9,99kΩ 0,01kΩ
10,0k...19,9kΩ 0,1kΩ

Measurement of multiple earthing resistance with using the clamp and auxiliary
electrodes (3p + clamp) measurement range to IEC61557-5: 0,120Ω...1,99kΩ 

Range Resolution Accuracy
0,000...3,999Ω* 0,01Ω ±(8% m.v. + 4 digits)
10,0...99,9Ω 0,01Ω ±(8% m.v. + 3 digits)
100...999Ω 0,1Ω
1,00k...1,99kΩ 1Ω
* - in range 0,000…0,045Ω the accuracy is not specified.

Measurement of multiple earthing resistance with using double clamps 

Range Resolution Accuracy
0,00...19,99Ω 0,1Ω ±(10% m.v. + 3 digits)
20,0...149,9Ω 0,1Ω ±(20% m.v. + 3 digits)

Measurement of ground resistivity Measurement method: Wennera, ρ=2πLRE 

Range Resolution Accuracy
0,0...199,9Ωm 0,1Ωm depending on measurement
accuracy RE with 4p method,
but not less than ±1 digit
200...1999Ωm 1Ωm
2,00k...19,99kΩm 0,01kΩm
20,0k...99,9kΩm 0,1kΩm
100k...999kΩm 1kΩm
L – distance between probes: 1...50m

Measurement of AC current (leakage) 

Range Resolution Accuracy
0,1...99,9mA 1 0,1mA
±(8% m.v. + 5 digits)
100...999mA 1 1mA ±(8% m.v. + 3 digits)
1,00...4,99A 1,2 0,01A ±(5% m.v. + 5 digits)1
unspecified 2
5,00...9,99A 1,2 0,01A ±(5% m.v. + 5 digits)
10,0...99,9A 1,2 0,1A
100...300A 1,2 1A
1 – receiving clamp (diameter 52mm) – C-3
2 – flexible clamp (Rogowsky coil) with diameter 400 mm – F-1

Measurement of dynamic earthing resistance (RD) with impulse wave method (4p )

Range Resolution Accuracy
0,0...99,9Ω 0,1Ω
±(2,5% m.v. + 3 digits)
100...199Ω 1Ω
choice impulse edges: 4/10ms, 10/350ms

„m.v.”- measured value

Tư vấn dịch vụ
 • Lê Chương
0982 055 781
Hỗ trợ kỹ thuật
 • ETCO VN
04-6687-1848
Kế toán ETCO
 • Lê Phương