Luôn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ, mang lại uy tín và thành công cho khách hàng, quý khách vui lòng liên hệ 04-6687-1848 !

Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ ETCO Việt nam

Bộ thực hành RFID Leaptronix LP-2010

Mã SP: LP-2010

Trạng thái: Còn hàng

Giá: 0 đ

Điểm nổi bật

Bộ thực hành RFID Leaptronix LP-2010
+ Cung cấp 10 modul cho thiết lập sử dụng RFID cơ bản và đáp ứng các ứng dụng
+ Sử dụng chip điều khiển tiêu chuẩn TI TRF 7960, đạt tiêu chuẩn ISO 14443A & ISO 15693.
+ Tích hợp RTC (Real Time Clock).
+ Cung cấp dữ liệu chức năng lưu trữ với thiết kế vòng lặp để mở rộng tuổi thọ bộ nhớ
+ Hỗ trợ trên phần mềm VC, VB, Assembly... với các chương trình ví dụ đơn giản nhưng thực tế.
+ Tất cả các chương trình ví dụ gần gũi với các ứng dụng thực tế.
+ Được thiết kế như hệ thống mở, người dùng có thể thực hiện tất cả các chương trình rõ ràng.

   Điện thoại đặt hàng: 04-6687-1848/0982-055-781
           Email: sale@etco.vn

Bộ thực hành RFID Leaptronix LP-2010

Hãng sản xuất: Leaptronix
Model: LP-2010
Xuất xứ: Đài loan
Bảo hành: 12 tháng

Thông số kỹ thuật: Bộ thực hành RFID Leaptronix LP-2010

- Tính năng:

+ Cung cấp 10 modul cho thiết lập sử dụng RFID cơ bản và đáp ứng các ứng dụng
+ Sử dụng chip điều khiển tiêu chuẩn TI TRF 7960, đạt tiêu chuẩn ISO 14443A & ISO 15693.
+ Tích hợp RTC (Real Time Clock).
+ Cung cấp dữ liệu chức năng lưu trữ với thiết kế vòng lặp để mở rộng tuổi thọ bộ nhớ
+ Hỗ trợ trên phần mềm VC, VB, Assembly... với các chương trình ví dụ đơn giản nhưng thực tế.
+ Tất cả các chương trình ví dụ gần gũi với các ứng dụng thực tế.
+ Được thiết kế như hệ thống mở, người dùng có thể thực hiện tất cả các chương trình rõ ràng.

- Nội dung thực hành:

+ Sử dụng các chương trình ví dụ đơn giản để kiểm soát các thiết bị ngoại vi, bao gồm màn hình LCD, relay (Relay-1 & Relay-2), nam châm điện (Solenoid), đèn LED (LED-1 để LED-4), reed switch (Sensor-1), kính (Sensor-2), nhập dữ liệu bên ngoài (Input IP Port-1 tới IP-4), đầu vào trạng thái (SW-1 & SW-2) và đặt dữ liệu (DIP Switch-S1).
+ Đọc dữ liệu của ISO 14443A thẻ RFID và hiển thị các mã UID trên LCD.
+ Đọc dữ liệu của ISO 15693 thẻ RFID và hiển thị các mã UID trên LCD. Tải lên các dữ liệu của ISO 15693 thẻ RFID để máy tính định dạng mã ASCII qua USB (hoặc RS-232) và hiển thị ID trên Super Terminal.
+ Thực hiện ISO 14443A RFID thẻ đọc. Xác minh UID với các dữ liệu bộ nhớ I2C. Kết quả sẽ hiển thị trên LED.
+ Điều khiển RTC, đồng hồ thời gian thực, bao gồm năm, tháng, ngày, giờ, phút và giây.
+ Đọc, ghi và xóa cho vùng dữ liệu người sử dụng duy nhất của thẻ RFID ISO 15693.
Bổ nhiệm một số tiêu chuẩn ISO 15693 thẻ và gửi UID để PC trên Super Terminal qua USB.
+ Đọc, ghi và xóa chức năng ví dụ cho các khu vực nội bộ ISO 14443A Mifare Card.
+ Tạo hồ sơ nhập. LP-2010 sẽ lưu trữ các mã ID và thời gian nhập trong bộ nhớ I2C thứ hai. Người sử dụng cũng có thể đọc và xóa các bản ghi thông Super Terminal trên máy tính.
+ Tích hợp các thí nghiệm trên và tạo ra hệ thống kiểm soát truy cập đơn giản mà bao gồm cả cơ sở dữ liệu người lao động, thời gian nhập, khóa điều khiển, kính vỡ phát hiện và hệ thống báo động.

- Thông số kỹ thuật

+ Hoạt động trên Windows
+ Gaio tiếp: USB、RS-232
+ Cổng điện áp vào hoạt động 5~24V DC (MAX)
+ Điện áp rơ le: 1,2: 1A/125V AC, 2A/30V DC
+ Nguồn: 100V AC~240V AC
+ Tấn số: 50/60 Hz
+ Kích thước: 32cm x 22.6cm x 3.0/8.5cm
+ Trọng lượng: 2.5 kg

Cung cấp kèm theo gồm:

Main chính x1, LP-2010-TRF7960 x1, Bo RFID x1, Thẻ RFID (ISO 14443A) x3, Thẻ RFID (ISO 15693) x3, CD x1 (Chương trình demo, HDSD, Cáp USBx1,

RFID EXPERIMENTAL TRAINER LP-2010

RFID Experimental Trainer

Instruction

The LP-2010 is a modular design trainer and it's also the best introduction for learning RFID (Radio Frequency Identification). User can use this trainer to realize the technique of RFID and develop various program by its high flexible combination applications no matter in software or hardware.
Nowadays, LP-2010 is focusing on RFID HF (High Frequency 13.56MHz) ISO 14443A and ISO 15693 standard. In the future, it will support other vendors' chips and can be used for learning UHF (Ultra High Frequency) as well.

Features

Provide 10 modules for establishing users' RFID basic and satisfy their originality and applications.
Use the standard controller chip TI TRF 7960, meets ISO 14443A & ISO 15693.
Built-in RTC (Real Time Clock).
Provide data storing function with loop design to expand the life time of the memory.
Support VC, VB, Assembly ... with simple but practical example programs.
All the example programs are close to real applications.
Designed as open system, user can realize all the programs clearly.

Test Content

Use the simple example programs to control the peripheral devices, included the LCD, relay (Relay-1 & Relay-2), electromagnet (Solenoid), LED (LED-1 to LED-4), reed switch (Sensor-1), glass breaking (Sensor-2), external data entry (Input Port IP-1 to IP-4), status input (SW-1 & SW-2) and data set (DIP Switch-S1).
Read the data of ISO 14443A RFID tag and show the UID code on LCD.
Read the data of ISO 15693 RFID tag and show the UID code on LCD. Upload the data of ISO 15693 RFID tag to PC in ASCII code format via USB (or RS-232) and show the ID on Super Terminal.
Execute ISO 14443A RFID tag reading. Verify the UID with the first I2C memory data and see if they are the same. The result will show on the LED.
Control the RTC, real time clock, included year, month, date, hour, minute and second.
Read, write and erase for the single user data area of the ISO 15693 RFID tag.
Induct several ISO 15693 tags and send UID to PC on Super Terminal via USB.
Read, write and erase function example for the internal area of ISO 14443A Mifare Card.
Create the record of entry. LP-2010 will store the ID code and entry time within the second I2C memory. The user can also read and delete the record via Super Terminal on the PC.
Integrate above experiments and create simple access control system that including workers database, entry time, locked control, glass breaking detect and alarm system.

Specification

Operating System: Windows 8 32/64bits, Windows 7 32/64bits, Windows VISTA 32/64bits, Windows XP 32/64bits
Communication: USB、RS-232
Operating Voltage Input Port: 5~24V DC (MAX)
Operating Voltage RELAY 1,2: 1A/125V AC, 2A/30V DC
Power: 100V AC~240V AC
Frequency Range: 50/60 Hz
Dimension: 32cm x 22.6cm x 3.0/8.5cm
Weight: 2.5 kg

Standard Accessories

Main Unit x1
LP-2010-TRF7960 x1
RFID Induction board x1
RFID Tag (ISO 14443A) x3
RFID Tag (ISO 15693) x3
CD x1 (Demo program, s/w and user's manual are included)
Power Cable x1
USB Cable cable x1

Tư vấn dịch vụ
  • Lê Chương
0982 055 781
Hỗ trợ kỹ thuật
  • ETCO VN
04-6687-1848
Kế toán ETCO
  • Lê Phương